שיעור 3 – Lección tres

 

 

דקדוק – Gramática

 

לכל שם עצם בשפה הספרדית, כמו בעברית, יש או צורת זכר או צורת נקבה.

כמו בעברית, ניתן להבחין בין זכר לנקבה על פי הסיומת של אותו שם העצם.
רוב שמות העצם בספרדית המסתיימים באות
o הם בצורת זכר, ואילו שמות
העצם המסתיימים באות
a הם בצורת נקבה. לדוגמא:

צורת זכר

zapato (נעל)

צורת נקבה

camisa (חולצה)

 

שמות עצם שאינם מסתיימים באותיות o או a, הינם יוצאי דופן, ויכולים
להופיע בשתי הצורות. לדוגמא:

צורת זכר

Suéter (סוודר)

צורת נקבה

clase (כיתה)

 

כשמתחייסים לשם עצם בנפרד יש צורך בתווית יידוע (באנגלית: article).
כמו שבשפה האנגלית אומרים
a book, an apple (אין מקביל בעברית
ל-
a/an), בספרדית משתמשים ב- un (לצורת זכר יחיד) וב-una (לצורת
נקבה יחידה). לדוגמא:

נקבה

זכר

una camisa (a shirt – חולצה, באנגלית)

un zapato (a shoe נעל - באנגלית:)

una clase (a class – כיתה, באנגלית)

un suéter (a sweater סוודר - באנגלית:)

 

ה' הידיעה בספרדית שונה שצורת זכר מאשר בצורת נקבה. כאשר רוצים
ליידע שם עצם זכרי, משתמשים ב-
el, וכאשר רוצים ליידע שם עצם נקבי,
משתמשים ב-
la. לדוגמא:

נקבה

זכר

la camisa (החולצה)

el zapato (הנעל)

la clase (הכיתה)

el suéter (הסוודר)

 

 

 

 

תרגיל – ejercicio

 

1. La señorita García describe dibujos en la clase de español. Indica con el o la los dibujos que describe.

הגברת גרסיה תיארה איורים בכיתת הספרדית. ציין באמצעות el או la את האיורים שהיא תיארה.


 

 

¿Qué es de color….?

1. rojo

2. gris

3. amarillo

4. café

5. negro

6. verde

7. azul

8. blanco

 

Modelo: 1. ¿Qué es de color rojo? à La manzana.