שיעור 1 – Lección uno

 

 

אוצר מילים – Vocabulario 1

 

 

Los nombres

השמות

 

¿no?

לא?

¿Cómo te llamas?

איך קוראים לך?

 

o

או

¿Cuál es tu nombre?

איך קוראים לך?

 

para

בשביל

¿Cómo se llama él/ella?

איך קוראים לו/לה?

 

Perdón

סליחה

¿Y tu?

ואתה?

 

¿qué?

מה?

(Yo) me llamo…

שמי...

 

כן

Mi nombre es…

שמי הוא..

 

¿verdad?

נכון?

te llamas….

שמךהוא..

 

y

ו..

(él/ella) se llama…

שמו/שמה הוא..

 

 

 

 

 

 

Del mundo hispano

מהעולם ההסיפני

Las personas

האנשים

 

el alfabeto

האלפבית

El compañero/la compañera

הידיד/הידידה

 

La clase

הכיתה

El profesor/ la profesora

המורֶה/
המורַה

 

el dialogo

הדיאלוג

El señor

אדון

 

el dibujo

האיור/הציור

La señora

גברת

 

el ejercicio

התרגיל

 

 

 

la lección

השיעור

Los verbos

הפעלים

 

el modelo

המודל/הדוגמא

Es

Is

 

el nombre

השם

Son

Are

 

la pagina

העמוד

 

 

 

la pregunta

השאלה

Palabras útiles

מילים שימושיות

 

la pronunciación

ההיגוי

con

עִם

 

el vocabulario

האוצר מילים

de

של

 

busca

חיפוש

en

ב.. (בתוך)

 

estudia

לימוד

¡Hola!

שלום!

 

correcto/correcta

נכון/נכונה

no

לא

 

nuevo/nueva

חדש/חדשה

 

 

תרגיל – ejercicio

 

בחר בשאלה הנכונה מתוך האפשרויות:

¿Cómo te llamas?, ¿Cómo se llama el?, ¿Cómo se llama ella?

 

Modelo:

1. -¿Cómo te llamas?

    -Me llamo Felicia.

 

2. -¿______?
    -Se llama Ana Alicia.

3. -¿______?
    -Se llama Esteban.

 

4. -¿______?
    -Se llama Ana Alicia.